Sebelum menggunakan templat yang disediakan, pastikan anda telah menetapkan butiran-butiran yang sesuai dengan matlamat dan tujuan yang diinginkan. Setiap ayat di dalam templat-templat ini adalah untuk rujukan semata-mata. Anda sentiasa boleh mengubah atau mengguna pakai ayat-ayat di dalam templat yang telah dipilih, mengikut keperluan yang ditetapkan oleh anda.